Минерален състав и ползи Специфични характеристики Взаимодействието със скалите от обкръжаващата среда е причина за основните специфики в качеството и състава на водата на DEVIN Минерална, а именно: • ниско минерализирана (с обща минерализация около 226 мг/л) • изотермална (с температура над 40 градуса) • силно алкална (активна реакция pH над 9,5) • съдържаща флуорид (3,69 мг/л) • съдържаща редица микроелементи (алуминий, цинк, барий, бор, литий, германий и др.) • с повишено съдържание на метасилициева киселина (над 40 мг/л)